Tjenester

Ferdigbetong - Sand, Grus og Pukk - Betongprodukter

Ferdigbetong

Ferdigbetong er et svært anvendelig materiale. Enten det er til små arbeider som til garasjegulv, eller større som kraftverk, broer og oljeplattformer – ferdigbetong er et naturlig valg.

Betong består av tre hovedkomponenter: Sement, tilslag (sand, grus og pukk) og vann.

Betong settes sammen for ulik bruk. For å gi deg den betong du ønsker, benyttes følgende begreper for å fastsette hvordan betongen skal være; Konsistens, styrke eller fasthetsklasse, om betongen skal være vanntett, om betongen skal være frostbestandig og håndteringstiden – tiden fra blanding fram til betongen begynner å herde.

 

I listen under finner du gjeldende prislister, samt relevante dokumenter, ikke minst salgs- og leveringsbetingelser fra Fabeko som regulerer leveransen, og Sikkerhetsregler for behandling av betong.

 

Sikkerhetsdatablad betong

Sertifikat Bodø

Sertifikat Fauske

Prisliste betong Bodø 2019

prisliste Betongpumping Bodø og Fauske 2019

Prisliste betong Fauske 2019

Prisliste betong Meløy 2019

Fabeko salgs og leveringsbetingelser for fabrikkblandet betong 2019

SAND, GRUS OG PUKK

Vi produserer sand og grus fra masseuttak i Misvær (Bodø kommune) og transporterer produktet til egne anlegg og til våre kunder.  Sjøverts leveres sand, grus og pukk i hele landsdelen. Kundene er i hovedsak produsenter av betong og asfalt. Fra Burøya i Bodø leverer vi sand, grus, pukk og fyllmasser til det lokale marked i Bodø. Vi formidler transport ved behov.

 

Deklarasjonsdatablad Vika

Sertifikat Vika

Deklarasjonsblad Vika asfalt

Deklarasjonsblad Kvikstad asfalt

BETONGPRODUKTER

Nordland Betong er landsdelens største produsent av markbetong-produkter, som belegningsstein, kantstein og støttemur.

 

Markproduktene selges gjennom ASAK Miljøstein (se www.asak.no) der Nordland Betong er en av syv produsent bedrifter plassert i alle landsdeler.

 

Produktene selges nasjonalt gjennom de fleste byggevarekjeder i Norge.

 

Bestillingsskjema ASAK miljøstein (for forhandlere)