Åpningstider julen 2021 og nye priser

Åpningstider julen 2021 og nye priser

Våre betongstasjoner i Bodø, Fauske og på Meløy har siste leveringer onsdag 22.12, og ønsker alle kunder hjertelig velkomne tilbake fra mandag 3.januar. (Forhånds)Bestillinger kan gjøres på vår hjemmeside – «Bestill Betong».

Grusterminalen på Langstranda leverer også sine siste lass onsdag 22.12, mens Asak Ekspedisjonen har åpent til lille-julaften kl 12:00.

Som tidligere varslet blir prisene våre justert en del fra nyttår. Dette skyldes store økninger i våre råvarepriser, spesielt på sement som øker med omlag 30%. Men også silika, stål, strøm og andre innsatsfaktorer har økt vesentlig den siste tida. Totalt er indeksen på vår varesektor omlag 14% siste år. Vi har derfor valgt å legge oss på det vi mener er en forholdsvis moderat økning på 13% på betongen.

 

Når det gjelder transportprisene så er indeksen her i underkant av 8%, som er lagt til grunn for vår prisøkning. I tillegg har vi gjort et grep for å forenkle prisstruktur; oppfølging, fakturering og kontroll som vi håper og tror vil oppleves positivt. Det har i alle år vært 20 min fri tømmetid på byggeplass for et 6 m3 lass, og 4 min ekstra pr m3 ekstra. Dette er både noe (unødig) komplisert, samt at det blir fakturert en del ventetid på lass som ikke tømmes på 20/24 min. Fra 1.1 endres derfor dette til 30 min fri tømmetid for alle lass på 7 m3 eller mindre. Denne endringen skal være proveny-nøytral, dvs. at grunntaksten på transporten justeres noe opp for å kompensere for at kostnaden ifbm. ventetid går ned.

 

Vi takker for et godt samarbeid i året som har vært, ønsker alle våre kunder en fredelig jul og et godt nyttår, og håper pandemien nå går inn i sin siste fase!