Produkter fra Burøya

 

På Burøya i Bodø kan du hente sand, grus og pukk til ethvert behov. Vår kundevennlige maskinfører Odd Kolve (ok@nordlandbetong.no, 91 55 84 77) hjelper deg med produktvalget om du er i tvil. Vi har natursand i ulike fraksjoner, og knust stein (pukk), både fra egne uttak i Vika, Misvær og fra samarbeidspartnere som Gabbro Nord på Tomma. Vi formidler også transport dersom du ønsker det.

For spesielle forespørsler (større kvanta eller fraksjoner, direkte levert til kai) – kontakt driftsleder Andre Johnsen (aj@nordlandbetong.no, 41 69 07 10).