Nordland Betong har blitt til Nordland Betong + Asak Nord!

Nordland Betong har blitt til Nordland Betong + Asak Nord!

På høsten 2020 fisjonerte Nordland Betong i 3 selskaper:

  • Nordland Betong: Ferdigbetong (Bodø, Fauske og Meløy), Grusterminal i Bodø, samt administrasjon/ledelse
  • Asak Nord: Fabrikk for markbetong-produkter som selges/markedsføres gjennom Asak Miljøstein
  • Nordland Betong Eiendom: Tomter og bygg

Fisjonen er et resultat av en lengre prosess der vi ønsket å rendyrke de ulike virksomhetsområdene i egne selskaper, og har liten praktisk betydning. Selskapene har samme ledelse og eiere (Nordland Betong Holding), og vil drive som tidligere.