Nyheter fra Nordland Betong, forenkling for kundene

Nyheter fra Nordland Betong, forenkling for kundene

Nordland Betong jobber kontinuerlig med å forbedre oss og levere bedre kvalitet og service overfor våre kunder.

Fra 1.juli lanserer vi derfor flere nyheter som vi tror og håper dere vil sette pris på.

  1. Digital ordrebok med SMS-bekreftelse
    Ordrene blir lagt inn ved bestilling (som jo helst skal være skriftlig) fra kunde i et datasystem, som deretter sender ut en SMS til oppgitt kontaktperson hos kunde, som ordrebekreftelse på bestillingen. Dette vil redusere risiko for misforståelse på tidspunkt, kvantum, og betongkvalitet.
  2. Mulighet for Forhåndsbestilling av betong via hjemmesiden
    På www.nordlandbetong.no ligger det en ‘Bestill Betong’ knapp oppe til høyre. Den muliggjør en elektronisk forhåndsbestilling til oss som vil bli bekreftet av blandeoperatør så snart det er praktisk mulig.
  3. Felles kontaktpunkt og faktura på betong, transport og betongpumping
    Vårt datterselskap Betongpumping Nord har frem til i dag fakturert kundene separat. Fra 1.7 vil alle kommersielle avtaler knyttet til betongpumpetjenestene gjøres av Nordland Betong, og kundene vil få alt samlet på 1 faktura etter leveransen. Rent praktisk vil naturligvis fremdeles Betongpumping Nord være på befaringer og diskutere betingelser og vilkår knyttet til selve pumpeoppdraget, men bindende tilbud og faktura vil gå gjennom Nordland Betong. Priser og vilkår for betongpumpetjenestene blir uforandret, men kommer altså på felles faktura fra Nordland Betong heretter.

 

Vi ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen
Nordland Betong AS